Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Veraset ilamı, başka bir ismiyle mirasçılık belgesi kalıt bırakan şahsın yaşayan yasal kalıtçılarının ve kalıt paylarının gösterildiği, mahkeme ya da noter onayı ile doğrulandığı resmi bir evraktır.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, kalıt bırakanın vefatı, bilinmezliği ya da ölüm belirtisinden müteakip eşyalarının ne şekilde pay edileceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Eşyaların nasıl paylaşılacağı hususu ise yasal kalıtçı olanlar arasında belli oranlarda vefat eden kişinin sağ olan eşinin elinde bulunan varlığa göre değişkenlik gösterir. Bu husus dışında kalıtçı olanlar denk miktarda kalıt payı alır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Eşyaların pay edilmesi ise şu şekilde gerçekleşir:

1. Geride sağ kalan bir eş bulunuyorsa kalıt payının kim ile beraber olunduğuna kıyasla ayrımlılık gösterir. Kalıt bırakan şahsın altsoy ile beraber kalıtçı kişi olursa kalıtın 1/4 kadar olan miktarı hesaplanır.

2. Kalıt bırakan şahsın baba ve anne topluluğu ile beraber kalıta hissedar olunursa kalıtın 1/2 kadar olan miktarı hesaplanır.

3. Kalıt bırakan şahsın büyükbaba ve büyükannesi, onların evladı ile kalıtçı olursa kalıt payının 3/4 kadar olan miktarı hesaplanır.

4. Şayet bu olasılıkların hiçbiri ortada yer almıyor ise kalıtın tamamı sağ kalan eşe verilir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık Belgesinde salahiyet Medeni Kanun gereğince Sulh Hukuk Mahkemelerine ve notere verilmiş olup, mirasçılık belgesi isteğinde bulunacak kişinin gerekli evrakları Sulh Hukuk Mahkemesine ya da notere göstermesi şarttır. Lakin kimi zamanlarda noterin kalıtçılık belgesi düzenleme salahiyeti bulunmaz. Bu hususlar şu şekilde ifade edilebilir:

l Nüfus kayıtlarının kalıtçılığı kesin şekilde anlatmaya yeterli gelmemesi,

l Mirasçılık belgesinin yabancılar tarafından istenmesi,

l Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi için şahit dinlenmesi veya eksper incelemesi gibi harici incelemelere ihtiyaç duyulmakta ise.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

TMK madde 598’e göre kalıtçılık belgesini meşru ya da tayin edilmiş her kalıtçı isteyebilir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Kalıtçılık belgesi, noterliklere kalıtçının bizzat kendisi ya da avukatı vasıtasıyla müracaat etmesi üzerine, noterlikler tarafından da alınabiliyor.

Genel Kültür