Kocaeli Fizik Tedavi Merkezleri Ile Sağlıklı Yaşam

Kocaeli Fizik Tedavi Merkezleri Ile Sağlıklı Yaşam

Kocaeli Fizik Tedavi Merkezleri ile Sağlıklı Yaşam

Kocaeli fizik tedavi merkezleri birçok hastalığın tedavisi için farklı uygulamaları içinde barındıran yerlerdir. Daha iyi anlaşılması için fizik tedavi ve rehabilitasyon sahasının çalışma alanlarını ve uygulamalarını iyi bilmek gerekir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon tüm vücut sistemlerini ilgilendiren işlemleri hayata geçirmektedir. Başlıca kas-iskelet sistemi ve sinir sistemindeki rahatsızlıkların ve birtakım işlev bozukluklarının tedavisi söz konusu işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Yan etkilerinin yok denecek kadar az olması bu uygulamaların güvenilirliğini artıran en önemli etmendir. Ayrıca herhangi bir medikal veya cerrahi tedavinin uygulanamayacağı hastalar için oldukça önemli bir alternatiftir. Bu noktada fizik tedavi ve rehabilitasyon iki farklı çalışma alanına sahiptir. Her iki alanın da kendine has bir çalışma prensibi vardır. Ancak her iki alanın amaçları ortaktır. Bu noktada mevcut hastalığın ortaya çıkardığı tüm menfi durumların ortadan kaldırılması istenir.

Kocaeli Fizik Tedavi Merkezleri Hangi Alanlarda Çalışır?

Kocaeli fizik tedavi merkezleri çalışma alanı oldukça geniş tedavi noktalarıdır. Özellikle çalışma alanının çok sayıda olmasının nedeni uygulanabilirliğinin yüksek olması ve yok denecek kadar bir yan etki yüzdesine sahip olmasıdır. Söz konusu fizik tedavi merkezlerinin çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

  • Nörolojik ve nöroşirurjik hastalıklar (bel ve boyun fıtığı, skolyoz, omurga çatlağı/kırığı, bel kayması, vb.)
  • Süreklilik kazanmış ağrılar
  • Romatizmal sendromlar
  • Travma ve darbeler
  • Operasyon sonrası ödem
  • Spor yaralanmaları ve sakatlıklar
  • İnme

Bahsi geçen çalışma alanlarının bir hayli çeşitli olduğu ve her bir maddenin kendi içinde ayrıldığı da görülmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışma alanlarının çeşitliliğinin diğer bir sebebi de uygulaması sürdürülen işlemlerdir. Bu işlemler mevcut hastalığın doğasına uygun olarak fizik tedavi hekimi tarafından değerlendirilmektedir. Buna göre hastanın öyküsü iyice araştırılmaktadır. Uygunluğu saptanan tedavi şekli hastane yatışlı ya da günü birlik şeklimde uygulanmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri arasında; sıcak ve soğuk uygulamalar yer almaktadır. Bu sayede kas ve kemik alanlarında hedef alınan rahatsızlığa tam bir etki sağlanmaktadır. Diğer yandan elektriksel akım da bu alanda tercih edilen uygulamalar arasında yer alır. Hidroterapi ve manuel terapiler de etkililik oranlarına göre mevcut hastalıklarla eşleştirilmektedir.

Sağlık