Haberler Son Dakika

Haberler Son Dakika

Son dakika haberleri oluştururken haber değeri çok önemlidir. Bir haberin değeri, o haberin kaliteli olduğunu bize gösterir. Son dakika haberlerinin haber değeriyle ilgili bu yazımızı okumalısınız.

Medya araştırmacıları, muhabirlerin ve editörlerin bahsedilmeye değer konuların belirlenmesinde yazılı olmayan düşüncelerini bir araya getirmeye çalışmaktadırlar. Özellikle Galtung ve Ruge, haber değerleri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada, haber değeri kavramına genellenebilir kurallar içinde bakılmasını sağlamışlardır.

Ayrıca Golding ve Elliott da haber değeri kavramını geliştirecek farklı nitelikler ortaya koymuştur. Haber değeri tartışmaları genellikle gizemli esrarengiz bir sis perdesi içinde kesin olmayan, belirsizlik taşıyan sözler ile sarılmıştır. Birçok akademik çalışma haber değeri kavramının bu belirsizlik durumunu açıklamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Haber değerleri iki şekilde kullanılmaktadır. Birincisi haber değeri kavramı başlığı altında incelenen niteliklerin gazeteye uygun bahsedilmeye değer haberlerin haber merkezi adına seçim ölçütleri olarak kullanılmasıdır. İkincisi ise haber değerlerinin, haberlerin yayınlanma aşamasında neyin destekleneceği, gözardı edileceği, nereye öncelik verileceği, haberin okuyucuya sunumunda nelere dikkat edileceği konusunda rehber olarak kullanıldığı şekildir. Sonuç olarak haber değerleri bir tür çalışma kurallarıdır. Bütün bu değerler gazetecilerin kendi mesleklerine ilişkin haber merkezinde gerçekleşen iş üretimi ile ilgili bilgi birikimidir. Haber değerleri olayların nitelikleridir ya da başka bir anlatımla gazetecilik mesleğine özgü, olayın kitle iletişim araçlarında yer almasında etkili, nispi olarak var olmasına salık verilen özelliklerdir. Farklı haber değerlerinin bir olay/konuda bulunması o olayı yayınlanabilir nitelikte kılmaktadır. Ayrıca farklı haber niteliklerini bir arada bulunduran konular daha büyük olay ve haber konusu olarak kabul edilmektedir.

Son dakika haberleri ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi almak için şimdi https://www.canlihaber.com/  adresini ziyaret edin.

Genel Kültür Teknoloji